Fhv. er en forkortelse for 'forhenværende', en person som tidligere har innehatt en stilling, rolle e.l.; til forskjell fra 'nåværende'.