F., på engelsk forkortelse for Fellow, medlem av vitenskapelig selskap, yrkessammenslutning el.l., som i F.B.A. Fellow of the British Academy, F.R.S. Fellow of the Royal Society, F.S.A. Fellow of the Society of Antiquaries, F.R.I.B.A. Fellow of the Royal Institute of British Architects.