F, forkortelse på romerske innskrifter for Fabius, fecit, filius, frater.