D.å. er en forkortelse for 'dette året', det vil si inneværende år.