G, i latinske innskrifter er forkortelse for forskjellige navn, f.eks. Gaius (jfr. C), Gallia og Germania, eller for gens, folk.