Hå. er en forkortelse for 'hundreår' eller 'hundreåret'.