© er en forkortelse for engelsk copyright, opphavsrett til litterært eller kunstnerisk verk.