Historiske begreper innen skatter og avgifter

Skatt, økonomiske ytelser, i praksis pengeytelser, som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser. Skatters berettigelse er gitt i og med at man anerkjenner staten som en organisasjon, hvor medlemmene er forpliktet til å medvirke til statsformålene. Den skotske filosofen Adam Smith (1723-90) oppstilte fire grunnsetninger: Skattene må være fast bestemt og frie for vilkårlighet; enhver skatt bør innkreves på den tid og på den måte som antas å være den mest bekvemme for skattyteren; oppebørselsomkostningene bør reduseres til det minst mulige; skatter bør så vidt gjørlig legges på inntekten etter evnen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Historiske begreper innen skatter og avgifter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt