Skatt er betalinger, i praksis pengeytelser, fra private til det offentlige uten direkte motytelse. Også de fleste offentlige avgifter oppfyller denne definisjonen og er derfor skatter. Det gjelder for eksempel merverdiavgift, dokumentavgift og arveavgift (nå opphevet). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Historiske begreper innen skatter og avgifter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt