Nevgilde var i norrøn tid en skatt som ble betalt for eller av hver person. Jfr. koppskatt.