Stempelpapirforvalter, før 1970 den offentlige institusjon som forvaltet og forhandlet stempelmerker. Disse gjøremål hører nå under Toll- og avgiftsdirektoratet.