Overligningsnemnd, tidligere et fast ligningsorgan i hver kommune; klageinstans for ligningsnemndas avgjørelser. Ordningen er opphørt og erstattet av en skatteklagenemnd i hver ligningsregion. Se ligningsmyndigheter.