Debenture, tolldokument som gir eksportøren av en vare rett til å få tilbake toll eller avgifter som er betalt ved samme vares import eller tilvirkning.