Omsetningsavgift, avgift som er pålagt omsetningen. I Norge ble en alminnelig omsetningsavgift innført 1935. Den var på 1 % og lagt på alle ledd i omsetningen av varer og eiendommer. Fra 1940 ble den forhøyet til 3 %, og senere samme år til 10 % i forbindelse med omlegning til en sisteleddsavgift. Avgiften ble 1947 nedsatt til 6,25 %, 1951 satt opp til 10 %, og 1964 til 12 %. Ble som ledd i skatteomlegningen 1970 erstattet av en merverdiavgift.