Skattøre, tidligere betegnelse for mynt- og vektenhet (1/8 mark) som ble lagt til grunn for skatt på eiendom. Uttrykket brukes fremdeles for skatteprosent.