Fylkesskattekontor, tidligere betegnelse for avgiftsmyndighet og overordnet ligningsmyndighet i fylket, se Skatteetaten.