Stempelmerke, som bl.a. ble benyttet i tobakkindustrien og påsatt den enkelte tobakkpakke som tegn på at avgift, banderoleskatt, var betalt til staten. I 1976 opphørte ordningen med stempelmerker i Norge. I stedet betaler den enkelte fabrikk/importør tobakkavgiften ifølge fakturert salg til detaljist.