Verneskatt, opprinnelig skatt ilagt mannspersoner som er fritatt for personlig avtjening av verneplikt. Ekstraordinære skatter til forsvaret er til dels blitt kalt verneskatt.