Betegner i forhold til avgiftslovgivningen papirmerker med angitt verdi som klebes på, se banderole og stempelavgift. Varer som tobakkspakker og radioapparater ble tidligere utstyrt med stempelmerker. For avgiftspliktige dokumenter har vi nå en ordning med dokumentavgift.