Vekttoll, toll beregnet av varens vekt med en bestemt sats per enhet (spesifikk toll). Vekttoll kan beregnes så vel av netto- som av bruttovekten etter nærmere angivelse i tolltariffen. Under prisstigning må satsene for vekttoll hyppig justeres hvis tollen skal bevare sin effekt, og derfor er det skjedd en overgang til verditoll.