Koppskatt, en skatt som rammer alle skattepliktige personer likt, uten hensyn til skatteevne, altså en primitiv form for personskatt. Koppskatt forekom ofte i oldtiden og holdt seg i noen land til nyere tid, i Russland til 1885. Oftest har den vært ilagt den voksne mannlige befolkning. I Danmark-Norge er det mest typiske eksempel Frederik 5s ekstraskatt i anledning av rustningene mot Russland.