Bytoll, avgift som i eldre tider måtte betales når en vare skulle føres inn i en by. Bytoll har i enkelte europeiske byer vært i bruk langt inn i nyere tid.