Frilager, en bygning eller et avsperret område under Tollvesenets tilsyn hvor ufortollede varer med visse innskrenkninger kan inntas og lagres, samt sorteres, ompakkes, deles og bearbeides som om de befant seg utenfor tollområdet. Frilager betraktes i tollmessig henseende som utland. Tollovforskriftene opererer ikke lenger med begrepet frilager, men tollager type D (bearbeidingslager).