Skattefordelingsfondet, opprettet 1936, hadde til formål å yte tilskudd til vanskeligstilte kommuner. Fondet fikk sine inntekter fra skatt på inntekt. Avviklet 1997 ved at ordningen ble tatt inn i statsbudsjettet.