Bank- og forsikringshistorie

Fagansvarlig

Espen Ekberg

Handelshøyskolen BI

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 57 artikler: