Bankbok, innskuddsbok, kontrabok, bok som utstedes til innskyter ved visse former for bankinnskudd. I bankboken kvitteres for innskudd og påføres uttak.