Seddelbank, bank som har adgang til å utstede pengesedler. Tidligere hadde et land ofte flere seddelutstedende banker, men utstedelsen er nå som regel sentralisert i én bank, sentralbanken.