Polise, dokument som inneholdt alle vilkår som gjaldt for forsikringsavtalen. Etter forsikringsavtaleloven 1989 ble polise erstattet av et forsikringsbevis som bekrefter avtalen mellom forsikringstager og forsikringsselskap. Det skal inneholde bestemte opplysninger, og henvise til vilkårene. Kalles også trygdebrev.