Norske Rigsbank, opprettet i Oslo 1813 som filial av den daværende Rigsbank i København, og fungerte som selvstendig norsk statsbank etter Kielfreden 1814. Banken utstedte riksbanksedler til innløsning av de sedler som da var i omløp i Norge. Det offisielle navn på banken ble av Riksforsamlingen i 1814 fastsatt til Norges midlertidige Rigsbank ut fra den tanke at pengevesenet i Norge måtte bygges opp helt fra nytt av. Banken ble avløst av Norges Bank 1816.