Deposito-Cassen, dansk-norsk bank i virksomhet 1799–1813. Deposito-Cassen hadde filialer i Christiania, Bergen og Trondheim. Den ble opprettet som en midlertidig foranstaltning fordi Specialbanken på denne tiden ikke maktet å yte lån, men ble snart den eneste aktive seddelbanken i Danmark-Norge. Etter 1807 ble det utstedt store seddelmengder, og ved utgangen av 1812 var seddelmassen kommet opp i over 140 millioner riksdaler dansk kurant, samtidig som kursen var sunket til omtrent 1/14 av pålydende. Nedlagt ved statsbankerotten 1813.