Hjalmar Schacht, tysk finansmann. Han var riksbanksjef i periodene 1923–30 og 1933–39 og økonomiminister 1934–37. Sanerte fra 1923 pengevesenet og stabiliserte marken. Ledet senere finansieringen av opprustningen etter nazistenes maktovertakelse. Løse kontakter med motstandskretsen førte til fengsling i 1944. Etter krigen anklaget som krigsforbryter for domstolen i Nürnberg, men frikjent. Utg. bl.a. Abrechnung mit Hitler (1948).