Den Norske Industribank, tidligere norsk bank grunnlagt i 1936 med formål å yte lån, særlig langsiktig kreditt, til industribedrifter, kraftverk og hoteller. Staten eide ca. halvparten av aksjekapitalen. Banken gikk i 1993 inn i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som i 2004 ble en del av Innovasjon Norge.