Krigsskadeskipnaden, institusjon opprettet ved lov om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse av 17. juli 1953, se krigsskade.