Norske Liv, livsforsikringsselskap stiftet 1844 i Oslo under navnet Den norske livrenteforening og 1874 omdannet til livsforsikringsselskap med forutberegnede premier. Fra 1992 ble navnet Norske Liv tatt i bruk. Samtidig ble selskapet omgjort til aksjeselskap og aksjene solgt til Christiania Forsikring (Christiania Bank og Kreditkasse). Senere solgt til Nordea Holding og fusjonert med Vesta Liv til Nordea Liv.