Arendal, tidligere forretningsbank, opprettet 1875, med Axel Herlofson, Anders Dedekam Geelmuyden og Thomas Joh. Heftye som hovedaksjonærer. Banken vokste til å bli en av landets største forretningsbanker på kort tid, på tross av byens størrelse. Banken gikk konkurs i 1886, etter en rekke uheldige disposisjoner av bankens administrerende direktør, Herlofson. Konkursen utløste det såkalte Arendalskrakket, en av de mest alvorlige bankkriser i Norge på 1800-tallet.