Oslo, tidligere forretningsbank, sammensluttet med Christiania Bank og Kreditkasse 1980. Banken hadde røtter i et bankierfirma etablert 1809 av Nicolai Andresen, drevet videre av hans sønner Nicolay August Andresen og Engelhart Andresen under navnet N. A. Andresen & Co; aksjeselskap fra 1913. Gikk 1920 sammen med Bergens Kreditbank (stiftet 1876) til Foreningsbanken, som 1924 kom under offentlig administrasjon. En ny Andresens Bank ble reorganisert 1928 som en fortsettelse av Oslo-avdelingen til Foreningsbanken. Denne ble 1966 sammensluttet med Kristiania Folkebank (stiftet 1888) og Kristiania Hypothek- og Realkredit-Bank (stiftet 1886). Andresens Bank var en av Norges største forretningsbanker.