De midlertidige Laane- og Disconteringskommissioner, opprettet 1857 for å bøte på krisen det året. Den hadde kontor i Hammerfest og var i virksomhet helt til 1911.