Banktrekk, inkassoform som ble innført av norske banker i 1953 til avløsning av anvisningsinkasso. Banktrekk er etter hvert gått av bruk ettersom dekning i stigende utstrekning skjer over bankgiro.