Norges Forsikringsforbund, tidligere sammenslutning av livs- og skadeforsikringsselskaper, stiftet 1937. Slått sammen med Den norske Bankforening 2000 til den nye fellesorganisasjonen Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).