Oslo, skole for opplæring av ansatte i forsikringsselskaper og -organisasjoner. Opprettet 1950 som Forsikringsskolen under Den norske Forsikringsforening, fra 1958 egen institusjon, navneskifte 1986. Fusjonert inn i BI 2002. Holder fagkurser og utgir lærebøker og annet undervisningsmateriell vedrørende forsikring og beslektede emner.