Danmark-Norges første seddelutstedende bank, opprettet 1736 i København. Opprinnelig et aksjeselskap med statsbevilling, men ble overtatt av staten 1773. Innstilte virksomheten 1813.