Statens Bankinvesteringsfond, opprettet ved lov av 29. november 1991. Fondet har til formål å yte ansvarlig kapital til norske forretningsbanker og sparebanker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger.