Dødelade, begravelseskasse. Ennå vanlig i bergensk, ellers sjeldnere, som f.eks. Morgenbladets uttalelse (1931) om at Nobelprisen burde være «en spore for de levende og ikke en dødelade for de hæderkronede».