De midlertidige Laane- og Discontoindretninger i Stiftstæderne, opprettet 1816 med rett til seddelutstedelse, opphørte 1822.