Autograf, egenhendig skrivelse. Brukes særlig om kjente personers håndskrift, brev eller navnetrekk, populære samleobjekter helt fra oldtiden. En stor samling av autografer er gjengitt i K. Geigy-Hagenbach: Album von Handschriften berühmter Persönlichkeiten (1925), norske i Kjente norske navn, utgitt av Nordmanns-Forbundet (2. utg. 1943).