Stoloner, utløpere, vannrette stengelskudd over jorden (jordbær) eller nede i jorden (potet).