Bokstavtrær, populær betegnelse på flere søramerikanske trearter med bokstavlignende tegninger eller flekker i veden. Et av dem kalles også muskattre og slangetre, fordi tegningene ofte kan minne om en overskåren muskattnøtt eller flekker på et slangeskinn.