Krontrær, frukttrær, frittplantede, podet på sterktvoksende grunnstammer, og med en nesten fritt utformet krone.