Gaffelgrening, greningsform som finnes hos alger, moser og karsporeplanter. Den oppstår ved at det under celledelingene i vekstpunktet skjer en lengdedeling slik at det dannes to vekstpunkter som produserer to likeverdige grener. Ved falsk gaffelgrening avsluttes hovedaksen f.eks. med en blomst, mens to sidegrener vokser ut like under blomsten (gaffelkvast), slik som hos misteltein og nellikfamilien. Se også forgrening.