Langskudd, ende- eller sideskudd med blad og lange stengelledd (internodier). De gir for hvert år plantene en viss lengdetilvekst og utvikles etter hvert til grener på busker og trær. Vanskudd er langskudd som bryter frem når stammen eller grener sages av, f.eks. etter hard skjæring. Se kortskudd.