Toppskudd, lengdevekstskudd hos trær og busker. Trær og busker vokser hvert år i høyden ved at det vokser ut et toppskudd. Dets lengde er avhengig av værforholdene det foregående år, slik at en lang, varm og passe fuktig sommer gir lange toppskudd neste år, mens en kjølig og kort sommer gir korte toppskudd. De fleste trearter vokser ikke mer i høyden når de blir gamle. Stammen deler seg da i mange, jevnstore grener, og det dannes en avrundet krone som hos furu og mange løvtrær. Andre arter, f.eks. gran, kan derimot sette toppskudd til de blir meget gamle.